Serveis

Serveis de La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Servei Lingüístic

· El Servei Lingüístic creat el 1989, treballa per normalitzar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de l’esport.

· Coordina i gestiona totes les necessitats de les federacions que giren a l’entorn de la llengua catalana que són bàsicament traducció i correcció de textos, resolució de consultes lingüístiques i terminològiques i elaboració de vocabularis.

· Participa activament en les campanyes de normalització lingüística que duen a terme les administracions i que impliquen el sector de l’esport.
· Per a recursos i material específic aneu a l’enllaç de “Llengua i esport”.